Czétényi Vilmos kiállítás

Kattintson ide a képgaléria megtekintéséhez!

Helyszín:

Rátkay-Átlók Galéria
1204 Budapest, Klapka utca 48.

Czétényi Vilmos 1928-ban született Budapesten. Rajztehetsége már igen korán megmutatkozott. Középiskolai tanárai Muszély Ágoston és Csorba Tibor is támogatta művészi ambícióit.

1948-tól 1953-ig a Képzőművészeti Főiskola hallgatója, mesterei: Bernáth Aurél, Bencze László, Berény Róbert, és Domanovszky Endre.

A festészet mellett igen jelentős a grafikai munkássága. Művészetének fő területe a monotípia, melynek egyik legkiemelkedőbb hazai mestere. A hagyományok tisztelete mindig erősen élt művészetében. Drámai, egyéni hangvételű grafikai lapjain az emberiséget érintő alapvető élményeket dolgozza fel, szimbolikus célzattal, a harmónia teremtés igényével. A gondolat és az érzelmek kifejezése nála rendkívüli rajztudással párosul.

A monotípia továbbfejlesztésével, a grafika és a festészet ötvözésével alakította ki sajátos, különleges hatású vegyes technikáját. Elbeszélő jellegű művészetének fő témája az ember. Egyéni létélmények és emberi kapcsolatok tárulnak fel szinte minden munkájában. Alkotásainak belső izzását még inkább kiemeli kompozícióinak puritán képszerkesztése, a lényegre törő sűrítettség. Művészetének humánuma, az egyes ember és a közösség iránti felelősségérzete minden alkotásán tetten érhető. Sosem engedte meg magának az öncélú bravúroskodást.

Számos egyéni és csoportos kiállításon szerepelt itthon és külföldön. Pesterzsébeten a Gaál Imre Galériában 1992-ben, 1998-ban és 2001-ben volt gyűjteményes kiállítása. Munkái a Pesterzsébeti Múzeum mellett, megtalálhatók még a Magyar Nemzeti Galéria, a Hatvani Múzeum, a Kecskeméti Református Egyházi Gyűjtemény, a Mosonmagyaróvári Városi Múzeum, több hazai és külföldi magángyűjtemény anyagában.

2008. januárban nyílt meg a művész állandó kiállítása, és ugyancsak ebben az évben posztumusz megkapta a Pesterzsébet díszpolgára címet. A múzeum 2009-ben megjelentette az életútját bemutató albumot.

 

 

"Férjem, Czétényi Vilmos, 2003. szeptember 26-án lett 75 éves, születésnapját azonban csak néhány nappal élte túl, október 1-jén délelőtt, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Még előző nap is fáradhatatlanul festett, rajzolt, több új művén dolgozott. Szeretett volna egy nagy kiállítást rendezni, ennek időszerűségét az is indokolta, hogy éppen 50 éve vette át festőművész diplomáját a Képzőművészeti Főiskolán. Ez a küzdelmes, nehézségekkel teli, mégis szép és gazdag fél évszázados művészpálya mindenképpen indokolta volna, hogy egy gyűjteményes kiállítás keretében láthassa a közönség különböző alkotói korszakainak jelentős műveit, a legújabb, eddig még nem ismert képeivel együtt.
De a sors erre már nem adott Neki lehetőséget!

A szörnyű veszteséggel együtt hirtelen az a feladat is rám szakadt, hogy férjem szellemi hagyatékát a hozzá méltó módon ápoljam. Tudtam, mindent el kell majd követnem, hogy életműve, kiemelkedő tehetsége és kivételes személyisége soha ne merüljön feledésbe! Ennek a vállalt feladatnak becsülettel, lelkiismerettel, és sok-sok szeretettel mindig igyekeztem eleget tenni.

Az eltelt években már több emlékkiállítást szerveztem, így 2004-ben a felújított CSILI Művelődési Ház új kiállítótermét az Ő műveinek bemutatásával nyitották meg. A következő kiállítás Sopronban volt, abban a számára oly kedves, szép városban, ahol sokszor üdültünk nyaranta, és ahová még életében újra visszahívták kiállítani. 2006-ban patinás környezetben, - a Budai Várban, a Magyar Borok Házában egy sokszínű, igényes anyaggal sikerült meglepnem a szép számú közönséget, tisztelői és gyűjtői nagy örömére. Több művészeti társaságban fenntartottam tagságát, ezek rendezvényein rendszeresen részt veszek, műveinek kiállításával őrizzük emlékét. Általa lett szoros kötődésem szülőhelyéhez Pesterzsébethez, s így lettem tagja a helyi városvédők Csoportjának is.

Rendkívül örültem és végtelenül büszke voltam, amikor 2008-ban, a Magyar Kultúra Napján, a kerületben megnyílt az állandó kiállítása. A 40 műből álló gazdag gyűjtemény az ÁTLÓK Galériában tekinthető meg. Büszkeségem csak fokozódott és szívszorító meghatottsággal párosult, amikor még ebben az évben átvehettem férjem Pesterzsébet díszpolgára posztumusz kitüntetését. Úgy érzem, mindent megtettem azért, hogy végre teljesüljön régi vágya, - ami sajnos nem sikerült még az életében -, hogy egy művészeti album idézze meg alakját, mutassa be életútját és örökítse meg kiemelkedő alkotásait."

Czétényi Rózsa
www.czetenyi.com